Qui som

Ubicats a Calella, som un centre sanitari de gestió privada fundat l’any 2008, per Daniel Palmada Llerena. Atenem demandes dins l’àmbit de la psicologia, la fisioteràpia i la psicomotricitat, abordant diferents franges d’edat, des de la infància fins a la vellesa.

Un projecte que sorgeix del nostre recorregut dins el camp de la neurologia, inicialment en l’àmbit de l’atenció a l’adult, i que s’acosta a l’atenció a l’infant en un marc de la teràpia psicomotriu de la línia del professor Bernat Aucouturier.

Tenim com a fonaments la mirada del procés maduratiu de l’infant, la seva expressió motriu i la construcció de la persona com a subjecte.