Atenció a l'infant

Des dels nostres serveis de psicologia, fisioteràpia i psicomotricitat, entenem el nen i la nena com un ésser únic i original que es relaciona de manera global amb el món que l’envolta, s’expressa a través de l’acció, una acció que implica tota la seva persona: la seva afectivitat i emocions, el seu pensament i cognició, el seu cos i motricitat, i la seva capacitat de relació i sociabilitat.

Sota aquesta mirada, la intervenció terapèutica es fa des de l’acció espontània, el moviment, el cos, l’activitat lúdica i el llenguatge, per tal de transmetre seguretat, reforçar la pròpia identitat i l'estabilitat emocional. A fi de, reactivar les bases sensorials i motores que possibiliten l'adquisició dels processos cognitius i d'aprenentatge, així com la seva capacitat de relació i socialització.

El treball té com a objectiu arribar a una elaboració conscient i mental de les experiències viscudes, afavorir i reforçar el coneixement de si mateix, les habilitats i competències motrius. Així com aconseguir una major seguretat i benestar personals, fer créixer la motivació en relació a una actitud positiva davant la vida i promoure la capacitat de sostenir-se per sí mateix.